Privacy Statement

Sixtonwinkel.nl hecht grote waarde aan privacy. Daarom worden persoonsgegevens door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beschermd. In al onze activiteiten zijn wij gericht op het nakomen van de geldende privacy wetgeving.

In dit privacy statement leggen we uit hoe we met cookies en persoonlijke informatie omgaan.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een digitaal bestandje dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig, welke wij u vragen via onze cookiebar.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Op deze site gebruiken we naast de noodzakelijke cookies de volgende cookies:

  • om uw voorkeuren te registreren en content en advertenties te personaliseren
  • om vroegere activiteiten op de site te registreren
  • om u bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden

Wanneer u onze website bezoekt bewaren wij uw:

  • domeinnaam maar niet uw e-mailadres
  • de domeinnaam van andere sites die u raadpleegde om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op onze site

Verwerken van uw bestelling

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Tevens hebben wij gegevens nodig om tot een financiële afronding van de transactie te komen. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Sixtonwinkel.nl kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Als u bij Sixtonwinkel.nl kiest voor achteraf betalen worden de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Sixtonwinkel.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vordering gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Als u bij Sixtonwinkel.nl een account aanmaakt, slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.


Verstrekking aan derden

Sixtonwinkel.nl kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw orders en gegevens te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Sixtonwinkel.nl en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Sixtonwinkel.nl optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Sixtonwinkel.nl afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Sixtonwinkel.nl.

Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Sixtonwinkel de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.


Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 073 – 851 64 96 of per e-mail via info@sixtonwinkel.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouders (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Sixtonwinkel.nl
Oude Vlijmenseweg 910D
5223 GT  ’s-Hertogenbosch

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen via e-mail aan info@sixtonwinkel.nl of per telefoon 073 – 851 64 96.